Kajakklubbens styre og komiteer 2017

Tittel Navn TLF   Valgt inn i styret
Leder Frode Rudlofsen 48 27 02 33   2017
Nestleder Leif Jacob Hauge 41 50 18 77   2014
Sekretær Mette L. Vollesfjord 48 29 91 33   2017
Kasserer Charlotte T. Larsen 90 89 70 58   2016
Treningsutvalg Kristiane Spikkeland 47 05 52 53   2018
  Thomas Buch 95 07 14 44
   
  Olaf Søyland 90 69 95 22    
  Robert Rozanski 48 27 70 45    
Huskomité Tomas Osen 91 19 63 37   2017
         
Anja Koegeler 48 14 85 48    
  Anne Thele 41 47 60 27    
Arrangement- Komitè  Kim Fjeld 41 84 89 99    2016
  Mette Lilledrange Vollesfjord
48 29 91 33
 
  Jan Gunnar Helleren 90 92 30 58  
  Marie Solvik 95 90 89 16    
Materialforvalter Thomas Buch 95 07 14 44   2018
  Frode Olsen 95 08 56 97    
  Fred Ingolf Strømland 90 69 04 07    
         
Valgkomité Leif Jacob Hauge 95 20 37 43  
         
Kommune kontakt Thomas Olsson 97 00 62 15    
It / WEB ansvarlige Styret      
Hjemmeside oppsett Jan Helge Karlsen 93 44 52 79    
  Paul Finn 91 79 32 79    
Revisor Brit Egenæs      
Hovedsponsor - Kontakt Maj Britt G. Skarpenes FLEKKEFJORD SPAREBANK