Vedtekter og retningslinjer for FKK

1.Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsorganisasjonens lover, kan opptas som medlem etter følgende regler:

A) Aspiranten må kunne svømme minst 200m.

B) Innmelding skjer på et dertil trykt skjema. Klubben godkjenner opptagelse av nye  medlemmer. Ved innmelding oppgis om søkeren er medlem av andre lag. Samt alder, adresse og telefonnummer.

C) Medlemmene må ivareta og skjøtte klubbens utstyr og lokaler på beste måte. Alle kan pålegges å delta i vedlikehold, rengjøring og tilsyn med klubbens eiendom.

D) Et medlem kan ikke opptas dersom han ikke har oppfylt sine forpliktelser til et annet lag (NIF §49).

E) Barn under 10 år kan bare delta i kajakkpadling under tilsyn av foreldre/foresatte.

 

 2.   Det gis ikke refusjon for tapt arbeidsfortjeneste, men klubben dekker faktiske utgifter til ting brukt i klubben, eks porto, papir osv. Det gis ikke godtgjørelse for styreverv.

 

3. Medlemsmøter og arrangementer avholdes når styret finner det ønskelig.

 

 4.  Hvert år arrangeres klubbmesterskap for medlemmene og eventuelle innbudte etter nærmere bestemmelser frastyret og treningsutvalget.

 

5. Alle medlemmene er forpliktet til alltid å følge den instruks som til enhver tid gjelder for  FFK. Gjeldende instrukser vil være oppslått i klubbhuset.

 

 6.  I familiemedlemskap inngår foreldre og barn til og med 25 år.